top of page

Hvad er Muserum?

Muserum er rum, der giver plads til at børn kan opleve med hele kroppen, så alle sanser og intelligenser kommer i spil. Det er sansestimulerende udstillingsrumrum, der er målrettet børn med særlig fokus på de 0-7 årige og kreative værkstedsrum med fokus på børn op til 12 år.

Muserum er et oplevelsesunivers for børn. Det er et rum for børn, hvor kunst, litteratur og historie er et led af en sanselig helhedsoplevelse for børn. Muserum består af en række rum, der både styrker børns egen kultur og egne udtryksformer, samt børns forståelse for de udtryk der omgiver dem.

Muserum søger at fremmer vores yngste borgeres viden om kunst, historie og om deres samtid, og som giver dem redskaber til at forstå de udtryk, der omgiver dem og lyst til selv at udtrykke sig kreativt.

Børnenes egen oplevelse er i centrum, og derfor skal måden, de oplever den kunst, de bliver præsenteret for, være så lidt voksen-styret som mulig. Børnene skal have frihed til at udforske på egne præmisser.

 

Muserum er frirum for børns egen legekultur. Rum hvor børn får frihed til at opleve æstetisk på egen hånd. Et sted med så trygge rammer at voksne, der besøger udstillingen med børn, kan slappe af og nyde oplevelsen sammen med deres børn på en ligeværdig måde

Med Muserum forsøger vi at gøre kulturarven tilgængelig for børn helt ned til 0 år. Det er rum for børnenes egen kultur, legekulturen og gennem leg bliver børnene medskabere af den kultur de er en del af. Målet er at give børnene en følelse af medejerskab over den verden der omgiver dem.

 

Muserum er musernes rum - inspirationsrum, hvor man kan blive inspireret og selv kan inspirere andre.

Vi arbejder med æstetiske læringsprocesser, hvor processen er i fokus og hvor børn gennem leg og gennen iagttagelse af andres interaktion med og i udstillingsrummet, får læringsrige oplevelser, der henvender sig til deres aldersgruppe.

Børnemuseet Muserum vil derfor også virke som et tryg og stimulerende læringsmiljø, hvor børn får lov til at røre og gøre, og derfor husker bedre. Muserum er rum der giver plads til at børn kan opleve med hele kroppen, så alle sanser og intelligenser aktiveres.

 

Som læringsrum vil Muserum opmuntre til selvstændig tænkning og lyst til læring. Kvaliteter der kendetegner den pædagogiske tilgang til børn i Danmark.

Muserum består af et sansestimulerende museumsrum der stimulerer de besøgende børns mange intelligenser, ved at give mulighed for både at se, røre, høre det udstillede og som skaber rammer for en legende tilgang til mødet med kunst og kreative processer.

bottom of page