top of page

                           Foreningen Muserum

 

Foreningen Muserum er en frivillig folkeoplysende forening.

Foreningens formål er at udstille og formidle professionel kunst for børn og deres voksne.

Muserum skal være katalysator for, at børn og deres voksne kan udvikle deres kreative sider ved at lade dem udforske kunst, litteratur og historie gennem perceptionelle oplevelser. 

Muserum skal tillige medvirke til at understøtte Roskildes kulturelle profil som musisk by og have et aktivt samarbejde med Kommunens øvrige kulturudbydere og udøvere. 

Muserum skal skabe udstillinger, samt kurser og kreative aktiviteter af folkeoplysende karakter i forbindelse med udstillingerne. Målgruppen er alle med interesse for kunst og børnekultur. Muserums aktiviteter planlægges og udføres af den daglige ledelse og i samarbejde med eksterne udøvere. 

 

Foreningens bestyrelse består af:

Formand: Louise Lidang Krøyer 

Næstformand: Franz Bomberg

Bestyrelsesmedlem: Majken Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Maria Suh

Bestyrelsesmedlem: Monica Langelund 

bottom of page